ഈ സാരിയിൽ അമ്മയുടെ മണം തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കഴുത്തിൽ കുരിക്കിടാൻ മടിച്ചത്.

ത്രിവേണി…. രചന: Ambili MC ——————– കോളിങ്ങ് ബെല്ലിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ. അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും അഗ്നി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ തോന്നി. ”വിനയ് ഇല്ലേ ” അയാളുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ മറുപടി …

ഈ സാരിയിൽ അമ്മയുടെ മണം തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കഴുത്തിൽ കുരിക്കിടാൻ മടിച്ചത്. Read More