അങ്ങനെ കിടക്കയുടെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച റോസ് പൌഡർ ഡബ്ബ അതിനുള്ളിൽ ശ്വാസം മുട്ടി തന്നെ ഇരുന്നു….

അല്ലിയുടെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് രചന : Aisha Jaice —————— അന്ന് ലീവെടുക്കണമെന്നു കരുതിയതായിരുന്നു അല്ലി. വൈകീട്ട് അവളെ കാണാൻ ഒരുകൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട് ത്രേ. പക്ഷെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ അതേ ദിവസം മൊട്ട തോമസ് മാഷ് ഒരു ക്ലാസ്സ്‌പരീക്ഷ വച്ചു. അങ്ങേര് പരീക്ഷ …

അങ്ങനെ കിടക്കയുടെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച റോസ് പൌഡർ ഡബ്ബ അതിനുള്ളിൽ ശ്വാസം മുട്ടി തന്നെ ഇരുന്നു…. Read More