അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച്ച പോലും ബസ്സിൽ നിന്നല്ലായിരുന്നോ..

പാരിജാതം രചന: Aparna Aravind —————— ചാറ്റൽ മഴയുടെ കുളിര് നെഞ്ചിൽ പടർന്ന് കയറുന്നുണ്ട്..ചെറിയ റോഡിലൂടെയുള്ള ഈ മഴയാത്ര പണ്ടേ വലിയ ആവേശമാണ്. ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ മഴ എന്നാൽ വല്ലാത്തൊരു നിർവൃതി ആവും.. പാടത്തിന് നടുവിലൂടെ ബസ്സ് ചീറിപാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തെറിച്ച് …

അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച്ച പോലും ബസ്സിൽ നിന്നല്ലായിരുന്നോ.. Read More