അതായിരുന്നൂ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. എല്ലാം അറിഞ്ഞു പെരുമാറുന്ന ഭർത്താവ്. അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം…

നിനക്കായ്‌ അത്ര മാത്രം… എഴുത്ത്: സുജ അനൂപ് ================ മനസ്സ് ആകെ കലുഷിതമായിരുന്നൂ. “പോവണം’ എന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൂ. രാവിലെ പത്രത്തിൽ ആണ് വാർത്ത കണ്ടത്. അപ്പോൾ തന്നെ ലീവ് എടുത്തു. ഭർത്താവു ചോദിച്ചു. “എന്തേ, സുമി ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തത്.” …

അതായിരുന്നൂ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. എല്ലാം അറിഞ്ഞു പെരുമാറുന്ന ഭർത്താവ്. അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം… Read More

അവൾ എട്ടനുള്ളപ്പോൾ പണിക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ. നാലാളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് അവൾക്കറിയില്ല. പിന്നെയാണോ ജോലിക്കു പോകുന്നത്….

ആൾ കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ Story written by Suja Anup “ഇനി എപ്പോൾ എന്താ നിൻ്റെ തീരുമാനം, അവസാനം ചോദിച്ചില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത്.” ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അല്ലെങ്കിലും ആ വീട്ടിൽ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കു ആര് വില നൽകുവാൻ ആണ്. വില …

അവൾ എട്ടനുള്ളപ്പോൾ പണിക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ. നാലാളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് അവൾക്കറിയില്ല. പിന്നെയാണോ ജോലിക്കു പോകുന്നത്…. Read More