കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കു മാത്രം അത് അത്രക്കങ്ങ് ദഹിച്ചില്ല. അല്ലേലും എല്ലാം പെട്ടന്നങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലല്ലോ ഞാൻ….

സാറാണെൻ്റെ സ്റ്റാർ രചന: Afan Yousufchalachi ::::::::::::::::::::::::::::: ഇന്റെർവെൽ സമയത്ത് ക്യാംപസിന്റെ നീണ്ട കൽപടവുകളിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്നാലെണ്ണം കത്തി വെക്കുമ്പോഴാണ് മൂത്രശങ്ക തീർക്കാൻ പോയ സുരഭി റോക്കറ്റുപോലെ പാഞ്ഞുവന്നത്… കാര്യമന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവൾ പട്ടിയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കിതയ്ക്കുന്നു…കാര്യം പറയെടീ കോപ്പേ…ക്ഷമ നശിച്ച ഞാൻ …

കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കു മാത്രം അത് അത്രക്കങ്ങ് ദഹിച്ചില്ല. അല്ലേലും എല്ലാം പെട്ടന്നങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലല്ലോ ഞാൻ…. Read More