ആർദ്രതയോടെയുള്ള അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് വിശ്വാസം വരാതെ അവൾ അവനെ തലയുയർത്തി നോക്കി. അവൻ അവളെ…

നിമിഷ സുഖം രചന: രേഷ്മ രവീന്ദ്രൻ ::::::::::::::::::::::::: “നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ശ-വങ്ങൾ കാരണമാണ് ആണുങ്ങൾ വേറെ പെണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത്” കോപത്തോടെയുള്ള ദിനേശന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് നിർമ്മല പൊട്ടി കരഞ്ഞു. “ഓ…എന്ത് പറഞ്ഞാലും പൂങ്കണ്ണീര് ഉണ്ടല്ലോ..” അവളെ അവജ്ഞയോടെ നോക്കി അയാൾ കട്ടിലിൽ …

ആർദ്രതയോടെയുള്ള അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് വിശ്വാസം വരാതെ അവൾ അവനെ തലയുയർത്തി നോക്കി. അവൻ അവളെ… Read More

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മുറ്റത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്റെ താലിയുടെ ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നവൾക്ക് മനസിലായി…

കു-ടി-യ-ന്റെ ഭാര്യ രചന: രേഷ്മ രവീന്ദ്രൻ :::::::::::::::::::::: “ഇവിടെ രാത്രി വരത്ത്‌ പോക്ക് ഒക്കെയുണ്ട് രാജേട്ടാ…ഇന്നലെ രാത്രി ആണുങ്ങൾടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടതാ…മുകളിലെ നിലയിൽ രാത്രി മുഴുവൻ പാട്ടും ബഹളവും ആയിരുന്നു….ഈ സ്ത്രീ ആളു ശരിയല്ല. നമുക്ക് ഇവരുടെ വീട് വേണ്ട …

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മുറ്റത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്റെ താലിയുടെ ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നവൾക്ക് മനസിലായി… Read More