ഒറ്റ ബ്ലാങ്കറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു രാത്രി കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കാൻ ഇങ്ങക്കും ഇല്ലേ ഒരു ചെറിയ പൂതി…

രചന : യൂസഫലി ശാന്തി നഗർ —————————- ഇക്കാ….. വയർ നിറച്ച് രാത്രി ഭക്ഷണവും തട്ടി റൂമിൽ നീണ്ട് നിവർന്നു കിടക്കുന്ന സമയത്…സനയുടെ ഒരു നീട്ടി വിളി… എന്താ സന….? കിടന്ന കിടപ്പിൽ അവളെയൊന്ന് നോക്കാൻ പോലും മെനക്കെടാതെ..അതേയ്…… മ്.. എന്തേയ്…. …

ഒറ്റ ബ്ലാങ്കറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു രാത്രി കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കാൻ ഇങ്ങക്കും ഇല്ലേ ഒരു ചെറിയ പൂതി… Read More

അതങ്ങട്ട്എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പോരെ അയിന് ഇങ്ങനെ അലറണോ…എടുത്ത്…

രചന: യൂസുഫലി ശാന്തിനഗർ ———————- ഇന്ന് രാവിലെ അനിയത്തിയാ ചായയും ക ടിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. എനിക്ക് ചായകൊണ്ടു തന്നതും അവൾ തന്നെ. അപ്പവും കടലക്കറിയും ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്പെഷൽ. അവൾഅത് ടേബ്ളിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് പോയി..പല്ലുതേപ്പും കുളിയും കഴിഞ് ചായകുടിക്കാൻവേണ്ടി …

അതങ്ങട്ട്എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പോരെ അയിന് ഇങ്ങനെ അലറണോ…എടുത്ത്… Read More

കല്യാണത്തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങാടിയിൽ പോയി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ്…

ആദ്യരാത്രി രചന: യൂസുഫലി ശാന്തിനഗർ ———————— കല്യാണത്തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങാടിയിൽ പോയി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് കെട്ട്യോൾടെ മെസേജ്. ഇങ്ങള് വരുന്നില്ലേ..? എല്ലാരും ചോറ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്. നീ വിളമ്പിക്കോ ഞാൻ ദെ എത്തി എന്നൊരു മറുപടിയും …

കല്യാണത്തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങാടിയിൽ പോയി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ്… Read More