അവർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ആണ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് നിനക്ക് അറിയാലോ. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ജോലി ആയപ്പോൾ നിനക്ക്…

രണ്ട് മരണങ്ങൾ തന്ന തിരിച്ചറിവ് രചന: സ്വപ്ന സഞ്ചാരി ————————– അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉള്ള ബലിച്ചോറും നൽകി നടക്കുമ്പോൾ അരുണേ എന്നുള്ള വിളികേട്ടത്. നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മാവൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേർക്കുമുള്ള അവസാനത്തെ ചടങ്ങും കഴിഞ്ഞല്ലേ അരുണേ എന്ന് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ …

അവർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ആണ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് നിനക്ക് അറിയാലോ. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ജോലി ആയപ്പോൾ നിനക്ക്… Read More

തിരിച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ ആകെ തളർത്തി കളഞ്ഞു. ഞാനും അച്ഛനും അവിടെ പോയിരുന്നു…

സ്നേഹബന്ധം രചന: സ്വപ്ന സഞ്ചാരി ———————- ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു റൂമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആണ് നാട്ടിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ ഫോൺ വന്നത്. ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയോ എന്നാണ്. തിരിച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ ആകെ തളർത്തി …

തിരിച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ ആകെ തളർത്തി കളഞ്ഞു. ഞാനും അച്ഛനും അവിടെ പോയിരുന്നു… Read More

എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന അവളോട്‌ ഞാൻ എങ്ങനെ ആണ് ജോലി പോയി എന്നും….

എന്റെ ഭാര്യ രചന:സ്വപ്നസഞ്ചാരി ———————– ജോലി നഷ്ട്ടപ്പെട്ട് റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ ആകെ ആശങ്കയിൽ ആയിരുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും…? പെട്ടന്ന് ഒരു ജോലി ഇനി എങ്ങനെ കിട്ടും…? ഈ വിവരം ഞാൻ അമ്മുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ വിഷമവും അത് ജനിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന …

എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന അവളോട്‌ ഞാൻ എങ്ങനെ ആണ് ജോലി പോയി എന്നും…. Read More