കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത്, കരച്ചിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടയാൾ മുറ്റത്ത് കൂടി നടന്നു…

ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ…. രചന: ശ്യാം കല്ലുകുഴിയിൽ ::::::::::::::::::::: “ഇതിപ്പോ മൂന്നും പെൺകുട്ടികൾ അല്ലേ  മനോഹരന്, എന്തായാലും ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടാതെ പറ്റില്ലയിനി….” മൂന്നാമത്തെ മോളെ പ്രസവിച്ച് ഒരു മാസം തികയും മുന്നേ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ നാരായണിയുടെ ചിത കത്തിയമരും മുന്നേ മനോഹരൻ കേൾക്കയും, …

കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത്, കരച്ചിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടയാൾ മുറ്റത്ത് കൂടി നടന്നു… Read More