പക്ഷെ രാത്രി അരുണിന്റെ ചെവിയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവൾ ഇരുന്നു കരയും, അതാണ് പതിവ്…

അമ്മ അമ്മായി രചന: മിനു സജി ::::::::::::::::::::::::: വിശാലമായ മുറ്റം…മുറ്റം മുഴുവനും പഞ്ചാര മണ്ണ്… ‘ റ ‘ ആകൃതിയിൽ വീശി അടിച്ചാൽ മുറ്റം കാണാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭംഗിയാണ്…വീടിനു മോടി കൂട്ടാൻ പടർന്നു പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു മാവും… ഒത്ത കനമുള്ള …

പക്ഷെ രാത്രി അരുണിന്റെ ചെവിയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവൾ ഇരുന്നു കരയും, അതാണ് പതിവ്… Read More

ഇരുട്ടിനു കട്ടി കൂടിയപ്പോൾ അപരിചിതരായ മുഖങ്ങൾ അവളെ നോക്കി നെറ്റി ചുളിക്കാൻ തുടങ്ങി.

രചന : മിനു സജി ———————- കോളേജിൽ പലരും എന്നെ വല്ലാതെ നോക്കുന്നു. ചിലരുടെ കണ്ണുകളിൽ സഹതാപവും മറ്റു ചിലർ ദേഷ്യവും, പരിഹാസവും നിറഞ്ഞ നോട്ടങ്ങൾ. എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ശാലുവാണ് എന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. …

ഇരുട്ടിനു കട്ടി കൂടിയപ്പോൾ അപരിചിതരായ മുഖങ്ങൾ അവളെ നോക്കി നെറ്റി ചുളിക്കാൻ തുടങ്ങി. Read More

ഭർത്താവിനെയും വീട്ടുകാരെയും വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. മറ്റു കുട്ടികളുടെ കാര്യവും നോക്കണ്ടേ…ഇവിടെ ഇപ്പോ താൻ മാത്രം…

അമ്മ മാനസം രചന: മിനു സജി ————————– പനിച്ചു പൊള്ളുന്ന കുഞ്ഞിനെ മാറോടമർത്തി പിടിച്ചു തേങ്ങുന്ന ഹൃദയവുമായാണ് അവൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ കൈ മാറിയപ്പോൾ ഹൃദയം പറിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. കുഞ്ഞിന് ഒരാപത്തും ഉണ്ടാവല്ലേയെന്നു അറിയാവുന്ന …

ഭർത്താവിനെയും വീട്ടുകാരെയും വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. മറ്റു കുട്ടികളുടെ കാര്യവും നോക്കണ്ടേ…ഇവിടെ ഇപ്പോ താൻ മാത്രം… Read More