പക്ഷേ, ഈ സമയം അവനോട് കൂടുതൽ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്ന അമ്മയെ റൂമിൽ….

രചന: മഹാ ദേവൻ :::::::::::::::::::::::::: ചെറിയ പരിക്കുകളുമായി കേറി വരുന്ന മകനേ കണ്ടപ്പോൾ സുമ ഒന്ന് അന്താളിച്ചു. രാവിലെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി കവലയിലേക്കാണെന്നും പറഞ്ഞു ബൈക്ക് എടുത്ത് പോയ മകൻ കേറി വരുന്നത് ബൈക്ക് ഇല്ലാതെ ആണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി …

പക്ഷേ, ഈ സമയം അവനോട് കൂടുതൽ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്ന അമ്മയെ റൂമിൽ…. Read More

അത്രയേറെ കരുതലുള്ള ആ അമ്മയെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. പതിയെ തലയും താഴ്ത്തി അകത്തേക്ക്…

രചന: മഹാദേവൻ :::::::::::::::::::::: അന്ന് പ്രോഗ്രസ് കാർഡുമായി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ഭയമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 90 % മാർക്ക്‌ വാങ്ങിയ തന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഓണപ്പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് കണ്ടാൽ അടി ഉറപ്പാണെന്ന് മനുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. ചെരിപ്പ് പുറത്ത് …

അത്രയേറെ കരുതലുള്ള ആ അമ്മയെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. പതിയെ തലയും താഴ്ത്തി അകത്തേക്ക്… Read More